Dual-Band Single-Layered Modified E-shaped Patch Antenna for RF Energy Harvesting Systems

Authors: Achilles Boursianis, Maria Papadopoulou, Spyridon Nikolaidis, Sotirios Goudos

Presentation
Attachment Size
Presentation (PDF) 1.25 MB