Design of a 1.5 GHz Low jitter DCO Ring in 28 nm CMOS Process

Authors: Pierre Bisiaux, Elena Blokhina, Eugene Koskin, Teerachot Siriburanon, Dimitri Galayko

Presentation
Attachment Size
Presentation (PDF) 899.38 KB